Regularización catastral en Tui

A DIRECCIÓN XERAL DO CATASTRO, a través da Oficina do ORAL, está a levar a cabo os traballos de REGULARIZACIÓN CATASTRAL dos datos das FINCAS e VIVENDAS existentes en todas as Parroquias do Concello de TUI.

AC2Larquitectura está a levar a cabo numerosos traballos de Medición e Xestión da documentación pertinente, sobretodo:

  • 1_ PLANOS DE DESLINDE DAS PARCELAS.
  • 2_ PLANOS ACOTADOS DE CADA PLANTA DAS EDIFICACIÓNS.

Aclare calquera dúbida e pida o seu presuposto sen compromiso no 651413204 ou a través do correo electrónico carlosamil@ac2larquitectura.com.